Hjälp Lions att hjälpa.


Lions organisation och administration betalas helt av medlems- avgifter.Insamlade medel går oavkortat till behövande.

Alla bidrag mottas tacksamt. (Plusgiro 787170-0)

Läs mer på www.oregrund.nu/lions